Onderwijs zou georganiseerde nieuwsgierigheid moeten zijn

Bron | DeCorrespondent.nl

Waarom is Amsterdam niet de hoofdstad van Noord-Holland? Tijdens het onlangs gehouden symposium ‘Het nieuwsgierige kind’ pleitten leden van de KNAW en de Akademie van Kunsten voor het aanwakkeren van nieuwsgierigheid bij kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Maar hoe doe je dat?

Onderwijs zou georganiseerde nieuwsgierigheid moeten zijn

Marilse & Ewoud  Correspondenten Kinderomgang
Foto: Hollandse Hoogte
Foto: Hollandse Hoogte

Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om straks een goede start op de arbeidsmarkt te maken?

Wat moeten ze leren om te kunnen functioneren in een maatschappij die steeds pluriformer en complexer wordt?

En hoe moeten we onze scholen inrichten om te zorgen dat kinderen deze belangrijke vaardigheden daadwerkelijk opdoen?

In november van dit jaar hoopt het Platform Onderwijs #2032 Lees hier meer over het Platform Onderwijs #2032. hier antwoorden op te hebben gevonden en een kabinetsadvies uit te brengen. Tot die tijd laat het platform, onder leiding van Paul Schnabel, zich voeden met ideeën van verschillende maatschappelijke organisaties.

Keep Reading!

Advertisements