Scholen die het anders doen

De afgelopen maanden bezocht ik meerdere scholen die hun onderwijs anders vormgeven dan gebruikelijk is. Ik zag ze allemaal worstelen met het curriculum, het eindexamen en onderwijs op maat. Tijd voor een terugblik.

Source: decorrespondent.nl

Deze lessen leerde ik van mijn bezoeken aan de scholen die het anders doen

Keep Reading!

Advertisements

Edu-Documentairy ‘Most Likely To Succeed’

Source: decorrespondent.nl

Het onderwijsveld lijkt vaak in twee kampen verdeeld: zij die halsstarrig vasthouden aan de traditionele onderwijspraktijk en zij die met hun kop in de wolken blijven hangen. De film Most Likely To Succeed brengt een school in beeld die met een weloverwogen alternatief komt.

Deze documentaire biedt een weloverwogen alternatief voor het onderwijs van de toekomst

Keep Reading!

Myths about Girls and Science

A new Verizon commercial cites a sad statistic by the National Science Foundation: 66 percent of 4th grade girls say they like science and math, but only 18 percent of all college engineering majors are female.

It’s important we encourage our children to pursue their dreams regardless of what they are and this ad highlights the importance of the social cues that push girls in particular  away from subjects like math and science in their earliest childhood years.
Source: Educate Inspire Change

Verizon posted the ad on Youtube on 2 jun. 2014, accompanied with the text below (not complete):
Keep Reading!

Minder uren voor de klas, beter onderwijs.

Source: TROUW.nl

Lesroosters en lesuren zijn niet langer heilig

Marijke de Vries − 05/10/15, 08:05
© anp. Paul Rosenmöller: ‘Laat drie klassen tegelijk een film zien, dan kunnen twee docenten iets anders doen.’
 

INTERVIEW | Als docenten minder uren voor de klas staan, kunnen ze beter onderwijs geven. Platform2032, de commissie die zich over de toekomst van het onderwijs buigt, maakt er een punt van in haar voorlopige advies aan het kabinet: leraren hebben tijd en mogelijkheden nodig om hun eigen lessen te ontwikkelen en zelf te blijven leren.

Als we de talenten van leerlingen willen aanspreken, heeft meer lesgeven en toetsen geen zin

Keep Reading!