Category Archives: Curriculum

Adaptieve leersystemen, tijd voor een doorbraak! – Inspire

Je kunt niet meer van leerlingen en studenten verlangen dat ze zich aanpassen aan de lesstof. De lesstof moet zich aanpassen aan hen.

Bron: Inspire.nl

Adaptieve leersystemen, tijd voor een doorbraak!

Als we leren, lijkt het vaak of we nog in de twintigste eeuw leven. Onderwijzen en opleiden is in de meeste gevallen nog massaproductie, niet aangepast aan de persoonlijke behoeftes, leerdoelen en manier van leren.

In de 21e eeuw is zo ongeveer alles wat we doen veranderd onder de invloed van technologie. Kopen, bestellen, navigeren, bankieren, communiceren… Niets gaat meer hetzelfde. Slimme apparaten en software maken ons dagelijks leven niet alleen efficiënter, maar vaak ook leuker. Maar als we leren, lijkt het vaak of we nog in de 20e eeuw leven.

Onderwijzen en opleiden is in de meeste gevallen massaproductie, niet aangepast aan de persoonlijke behoeftes, leerdoelen en manier van leren. Met een vaste toets aan het einde, in plaats van tussentijdse toetsmomenten die gebruikt worden om het leerproces te optimaliseren. Het is tijd dat producenten van educatief materiaal gaan beseffen dat het anders kan en anders moet. Dat je niet meer van leerlingen en studenten kunt verlangen dat ze zich aanpassen aan de lesstof, maar dat die lesstof zich moet aanpassen aan hen.

“Het is tijd dat producenten van educatief materiaal gaan beseffen dat het anders kan en anders moet.”

De gevestigde orde kijkt toe

Het is spijtig om te zien dat anno 2016 slechts een handvol partijen de educatieve mogelijkheden van moderne technologie volledig omarmt. Initiatieven van bijvoorbeeld TopiaTeam, Blink Educatie en Oefenweb laten overtuigend zien dat educatieve apps leren efficiënter, effectiever en leuker maken. Zij introduceren succesvol toepassingen die leren rekenen, spellen of typen niet alleen superleuk maken, maar die bovendien lesstof en leerproces slim afstemmen op iedere individuele leerling.

Opvallend is dat het vaak de nieuwkomers zijn die de grootste stappen op dit gebied zetten, net als in veel andere markten. Nieuwe bedrijven waarvoor ‘digitaal’ geen keuze is, maar de norm. En waar alles draait om slimme technologie, interactieve content en data. Terwijl de gevestigde orde toekijkt hoe ze met grote vaart ingehaald wordt…

“Opvallend is dat het vaak de nieuwkomers zijn die de grootste stappen op dit gebied zetten.”

Zelf vorm geven aan je leerproces

De mogelijkheden om met behulp van computertechnologie educatie op maat aan te bieden zijn enorm. Adaptieve leersystemen passen de lesstof en de presentatie van die lesstof aan op de leerbehoefte van de leerling, gebaseerd op persoonlijke voorkeuren en gedragingen in het systeem. Dat resulteert in een betere en effectievere leerervaring. De leerling is niet meer een passieve ontvanger van informatie, maar geeft zelf actief vorm aan het eigen leerproces. Adaptief leren is geschikt voor scholen, maar ook voor opleidingsinstituten en zakelijke trainingen en cursussen. De toevoeging van adaptieve e-learning software aan het onderwijs is een volgende stap in blended learning, waarbij fysiek en digitaal onderwijs elkaar aanvullen en versterken.

Leren op maat door learning analytics

Wat een adaptief leersysteem toevoegt aan de educatie? Een heleboel! Doordat iedere activiteit van een leerling in het systeem wordt vastgelegd, ontstaat een grote hoeveelheid data waar inzichten over het leerproces van die persoon in verborgen liggen. Met learning analytics kan naar trends en verbanden in de data gezocht worden die voor het blote oog onzichtbaar zijn.

Inzichten die het leersysteem direct weer kan gebruiken om het niveau van vragen aan te passen of bepaalde onderdelen te benadrukken. Of om de vorm van de vragen (bijvoorbeeld grafisch of tekstueel) aan te passen aan de leerstijl van de leerling. Het systeem zit daarmee steeds precies op de grens van wat een leerling aankan (‘zone van naaste ontwikkeling’), zodat die genoeg vragen goed kan beantwoorden maar wel voldoende uitgedaagd blijft (positive reinforcement).

“Educatieve apps maken leren efficiënter, effectiever en leuker.”

Machine learning

Je kunt nog een stap verder gaan door patronen te zoeken in de gegevens van grote groepen personen over het leergedrag en de effectiviteit van het leerproces. Met behulp van machine learning leert het systeem van experts om oorzaken en verbanden te ontdekken in het leerproces, om die kennis vervolgens toe te passen op enorme hoeveelheden data. Met deze technologie kan het systeem bijvoorbeeld de opbouw en volgorde van vragen per leerling optimaliseren. Misschien niet zo bijzonder als je kinderen topografie wil leren, maar denk eens aan het leren van een taal. Daarbij is het leerproces zo ‘fuzzy’ dat machine learning een enorme verbetering kan betekenen. Met behulp van machine learning zijn al geweldige resultaten bereikt in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, met het stellen van diagnoses op basis van informatie uit patiëntendossiers.

Niet het goede klimaat?

Hoe komt het dat onderwijs en educatie zo achterlopen in het toepassen van technologie ten opzichte van andere branches? Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen. Het onderwijs is sterk gedecentraliseerd. Er zijn heel veel scholen en nog veel meer docenten. Het ontwikkelen van adaptieve leersystemen vergt flinke investeringen die niet door een enkeling gedragen kunnen worden. Zelfs voor hele grote onderwijsorganisaties zijn projecten op dit gebied vaak te kostbaar en complex.

Het volwassenheidsniveau van de IT kennis en infrastructuur van veel onderwijsinstellingen is bovendien laag, waardoor implementatie en adoptie van nieuwe leersystemen vaak moeizaam verlopen. Zo’n verandering vraagt ook om een cultuur en manier van denken die je niet overal aantreft bij educatieve uitgeverijen en producenten van onderwijsmateriaal. Al met al dus niet een klimaat voor snelle technologische innovaties.

“Het ontwikkelen van adaptieve leersystemen vergt flinke investeringen die niet door een enkeling gedragen kunnen worden.”

Traditionele manier van werken

De manier waarop onderwijsmethoden ontwikkeld en aangeboden worden, draagt ook niet bij aan snelle vernieuwing. Waar in veel branches producten en diensten inmiddels as a service (in abonnementsvorm) worden aangeboden, is het gros van de lesmethodes nog steeds gebaseerd op kopen en over vele jaren afschrijven. Een model dat het onmogelijk maakt om voortdurend, in kleine stappen, verbeteringen en vernieuwingen toe te voegen. Een manier van werken die in de wereld van software ontwikkeling allang heeft afgedaan.

Leerzame experimenten in co-creatie

Excuses genoeg om adaptief leren te blijven zien als een mooie toekomstdroom. Maar het wordt tijd om nu echt in actie te komen. Anders leven we straks in een wereld waar leerlingen thuis voor alles een slimme app hebben en op school nog steeds op de oude manier les krijgen. Dat is toch ondenkbaar? Dus geen excuses meer, maar aan de slag met het ontwikkelen van adaptieve educatieve software. In co-creatie tussen onderwijsinstellingen, docenten, leerlingen/studenten, producenten van onderwijsmateriaal en – niet te vergeten – experts in software ontwikkeling, big data en analytics.

Niet met een big-bang, maar via leerzame experimenten waarbij kleine onderdelen van een lesmethode worden gedigitaliseerd en gepersonaliseerd. In nauwe afstemming met docenten. Welke onderdelen kun je goed automatiseren en welke zijn daar minder geschikt voor? En welke inzichten wil je als docent uit het leersysteem kunnen halen?

“Geen excuses meer, maar via leerzame experimenten aan de slag met het ontwikkelen van adaptieve educatieve software!”

Zoek de blue ocean

Ga je aan de slag met de digitale innovatie van je lesmethodes? Volg dan het voorbeeld van andere organisaties en plaats die ontwikkeling aan de randen van je organisatie of zelfs erbuiten. Succesvol innoveren doe je het beste in een ‘blue ocean’. Zorg bovendien dat je initiatieven specifiek genoeg zijn. De benodigde adaptiviteit voor leren rekenen op de basisschool is anders dan voor natuurkunde op het VWO. En voor bijvoorbeeld de bijscholing van ziekenhuisverplegers stel je weer hele andere eisen. Probeer dus niet één generieke oplossing voor álles te maken, maar definieer heel precies de eisen en wensen voor jouw specifieke doelgroep. Zo krijgt iedereen precies het onderwijs dat hij verdient!

Advertisements

Hackschooling | Logan LaPlante

When 13 year-old Logan LaPlante grows up, he wants to be happy and healthy. He discusses how hacking his education is helping him achieve this goal at TEDxUniversityofNevada.

Tijd en Autonomie! Nu, niet in 2032.

Bron: blogcollectief onderzoekonderwijs.net

Wat heeft het onderwijs NU nodig?

17 september 2016 door Dick van der Wateren

Randvoorwaarden voor de verdieping van Onderwijs2032

Er wordt veel gepraat en geschreven over het onderwijs. Zaken als het lerarentekort en de problemen in het rekenonderwijs drukken ons met de neus op de feiten. Wat heeft het onderwijs nodig om de problemen de baas te worden en met vertrouwen toekomstgericht te zijn? ‘Ons Onderwijs2032’, ook wel het Rapport Schnabel genoemd, is een poging om het onderwijs aan te passen aan de eisen die de maatschappij in deze tijd stelt. Wij stellen vast dat een aantal belangrijke elementen nog aan het voorstel ontbreken.

Als individuele docenten met verschillende visies heeft ieder van ons zich actief met dat debat bemoeid. Voor buitenstaanders, en soms ook voor onszelf, leek het alsof onze individuele ideeën en oplossingen heel ver uit elkaar lagen. Er wordt dan snel geconcludeerd: ‘zoveel docenten, zoveel verschillende meningen, we moeten toch verder.’ Wij zijn bij elkaar gaan zitten en het bleek toch anders te zijn. We zijn het juist eens over wat praktisch en concreet moet veranderen om de problemen de baas te worden en toekomstgericht te zijn. Echter, deze concrete en praktische oplossingen missen we in het eindrapport Onderwijs2032.
Continue reading Tijd en Autonomie! Nu, niet in 2032.

Het Nieuwsgierige Kind – 8 Juni 2015 – KNAW

Source: KNAW

Nu online: expertbijeenkomst Het nieuwsgierige kind

16 juni 2015

Tijdens deze expertbijeenkomst op 8 juni 2015 illustreerden kunstenaars en wetenschappers wat de rol van kunst en wetenschap in het funderend onderwijs kan zijn om de nieuwsgierige en onderzoekende houding bij jonge kinderen te cultiveren en te stimuleren.

De KNAW-commissie Basis en Voortgezet Onderwijs en de Akademie van Kunsten organiseerden deze bijeenkomst naar aanleiding van de oproep van staatssecretaris Dekker aan maatschappelijke organisaties om het Platform Onderwijs2032 te voeden met ideeën voor de ontwikkeling van het curriculum in het funderend onderwijs.

Bekijk op ons Vimeo-kanaal

Sprekers:

 • José van Dijck, hoogleraar vergelijkende mediawetenschappen UvA en president KNAW, over het belang van het leren stellen van vragen
 • Carl Figdor, hoogleraar tumorimmunologie Radboud Universiteit en voorzitter KNAW-commissie Basis en Voortgezet Onderwijs, over weten wat te doen als je het niet weet
 • Maarten Kleinhans, hoogleraar aardwetenschappen, Universiteit Utrecht, over jonge onderzoekers in de zandbak
 • Barbara Visser, beeldend kunstenaar en voorzitter van de Akademie van Kunsten, over creatief met kennis – artistiek onderzoek als prisma op reguliere vakken
 • Annemieke Huisingh, projectleider Atelier van licht, over ateliers op school: vrij onderzoek en verbeelding als manier van leren
 • Gijs Scholten van Aschat, acteur en lid van de Akademie van Kunsten, over de spelende mens, de ontwikkeling van verbeelding en empathie bij het kind
 • Marieke Peeters, programmaleider Onderwijs en Onderzoek HAN Pabo en projectmanager Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, over de relatie nieuwsgierigheid en leren.

Permanent Beta: de toekomst van onderwijs

Source: Nieuw Nederland

Permanent Beta is de toekomst van het onderwijs

Verslag landelijke PB dag in Rotterdam
© Jeannette van der Does

Op 13 november werd voor de 7e keer de landelijke Permanent Beta dag gehouden. Het evenement verbindt techniek en wetenschap met kunst en is voor iedereen die zich aanmeldt geheel gratis. Omdat Permanent Beta te gast was op een school werd ook een hackathon ‘Slimmer Leren’ georganiseerd, aangevoerd door Johan Groenen. Professionele programmeurs gingen samen met leerlingen nadenken over slimme apps om leren leuker en effectiever te maken. Nynke Schaaf was er bij en deelt haar gedachten op ons digitale platform.

Keep Reading!

Meer lessen Nederlands inroosteren is zinloos. Aansluiten bij praktijkvakken is het devies!

Bron – TROUW

Mbo’er Nederlands laten bijspijkeren heeft geen zin

Laura van Baars − 10/07/15

© Nanne Meulendijks.

Gewoon een vak Nederlands, met vaste lesmethoden voor lezen en schrijven, verbetert de taalvaardigheid van mbo’ers nauwelijks. Mbo’ers aan het ROC Zadkine in Rotterdam die een jaar lang ongeveer 30 extra lessen Nederlands kregen, hebben er niets van opgestoken.

 • Volgens de onderzoekers zouden roc’s hun lessen Nederlands veel beter kunnen laten aansluiten bij praktijkvakken

   

Volgens een onderzoeksteam van het ROC Zadkine, het Centraal Planbureau en het Experisecentrum Nederlands is hun taalvaardigheid niet verbeterd, ondanks dat er 40 procent meer lesuren Nederlands werden ingeroosterd. Drie jaar lang werden drieduizend leerlingen op de hoogste mbo-niveaus, 3 en 4, onderzocht.
Keep Reading!

The Flipped Classroom Today

Source @ LinkedIn

How the Flipped Classroom Works For Today's Educators

How the Flipped Classroom Works For Today’s Educators

Feb 18, 2015 – Derek Spanfelner

Classrooms of the Future

If asked to envision the classroom of the future, most would see a proliferation of technological advancements from within the classroom walls. Newer, shinier outlets for teachers to dispense information, tablets in every students’ hands, and more tools to communicate student learning. But what if the greatest pedagogical advancement of the future took the teacher from the front of the classroom and put them among their students as they practice and collaborate for the whole class period? What if the teacher was moved from behind the podium to a laptop screen in each child’s home? And what if such a movement was happening right now?
Keep Reading!

Vlaamse Diamantmodel met Eindtermen ICT

Bron: André Manssen blogt Vanaf de Zijlijn.

Kennisclip: Vlaamse Diamantmodel met Eindtermen ICT Xplained

ict diamant Vlaanderen

In de Kerndoelen PO worden geen kerndoelen voor ICT beschreven. Er is maar één zinnetje te vinden dat verwijst naar ICT: Omgaan met informatietechnologie geldt voor alle gebieden. “Dat laat scholen nogal vrij in wat ze wel en niet doen“, aldus Don Zuiderman in het onderstaand filmpje “Vlaamse Diamantmodel Xplained”.

Onze zuiderburen in Vlaanderen hebben het m.i. slimmer aangepakt. In Vlaanderen kent men de Eindtermen ICT, verplicht voor alle basisscholen. Deze ICT-eindtermen zijn vakoverschrijdend en geven aan wat leerlingen moeten kunnen met ICT aan het einde van het basisonderwijs.

Don Zuiderman (@donzuiderman) – docent ICT & Onderwijs bij de Hogeschool Utrecht – legt in een helder filmpje (Kennisclip) o.m. uit wat de Vlaamse Eindtermen ICT inhouden en wat het voordeel is van deze einddoelstellingen ICT.

 

Filmpje “Vlaamse Diamantmodel Xplained

Deze Kennisclip gaat over het Vlaamse Diamantmodel en de zes leerprocesgerichte competenties voor het basisonderwijs.

Vlaamse Eindtermen ICT

De voor het onderwijs ontwikkelde leergebied – resp. vakoverschrijdende ICT-eindtermen voor het gewoon basisonderwijs en voor het buitengewoon basisonderwijs, types 1, 2, 7, 8,  zijn:

 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
 3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
 6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
 7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
 8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Op de Vlaamse website “ICT in het Basisonderwijs” onder de menukeuze “ICT-eindtermen” en de daaronder liggende sub-menu’s meer informatie, waaronder software/oefensites, e.d. bij de verschillende Eindtermen.

Eindtermen ICT en leerlijnen

De eindtermen vergemakkelijken ook het maken van leerlijnen. Op  de website “ICT in het Basisonderwijs” vind je onder de menukeuze “ICT-Leerlijn” een voorbeeld van een leerlijn bij de genoemde acht Eindtermen ICT. Op de site staat hierbij de volgende aantekening: “Deze leerlijn is een mogelijke structuur, voor het plannen van de ICT-eindtermen, doorheen de volledige periode waarin de leerlingen het basisonderwijs doorlopen.”

Andere voorbeelden van leerlijnen zijn te vinden op:

Interessante websites met meer info over de Eindtermen ICT
Conclusie

Een duidelijk en verhelderend filmpje. De Vlaamse Eindtermen ICT bieden m.i. ook basisscholen  in Nederland een houvast/handvat om een doorlopende leerlijn voor ICT te maken. De hierboven genoemde websites kunnen hierbij een voorbeeld zijn. Wellicht weten de Vlaamse collega’s die dit blog lezen nog meer interessante websites over de Eindtermen ICT. Wil je die a.u.b. melden via de reacties onder dit bericht?

Gerelateerde berichten (niet alle “links”, genoemd in onderstaande berichten, “werken” nog)