Tag Archives: 21st Century Skills

Leraren weten niet wat ze aanmoeten met ‘Onderwijs 2032’ | TROUW

Source: Trouw.nl

Leraren weten niet wat ze aanmoeten met ‘Onderwijs 2032’

Laura van Baars18 november 2016

Voorzitter Paul Schnabel van Platform Onderwijs 2032 overhandigt het eindadvies aan staatssecretaris Sander Dekker Onderwijs, Cultuur en Wetenschap © anp
Onderwijs

Leraren trappen op de rem bij het uitvoeren van het vernieuwingsplan voor het Nederlandse onderwijs, ‘Onderwijs 2032’.

Volgens lerarenbond De Onderwijscoöperatie, die gisteren een rapport aanbood aan staatssecretaris Dekker, vinden ze het plan te veel ‘van boven’ opgelegd. Zij willen graag zelf een hoofdrol spelen bij het ontwikkelen van een nieuw lesprogramma, maar dan moeten ze daar wel meer tijd en ruimte voor krijgen.

De leraren weten nauwelijks wat voorstellen van de adviescommissie Schnabel precies inhouden. Ze blijken wel enthousiast over het meer aandacht geven aan technologische ontwikkelingen, digitale vaardigheden en burgerschapsontwikkeling. Kritisch zijn ze over het ontbreken van vakken voor kunst, bewegen, talen, geschiedenis en aardrijkskunde, en over het groeperen van het onderwijs rondom de kennisdomeinen mens & maatschappij, taal & cultuur en natuur & technologie. Ook vraagt een deel van de leraren zich af voor welk probleem dit advies een oplossing is.

Politiek nu aan zet

Achtergrond van ‘Onderwijs 2032’ is dat de kerndoelen in het basis- en voortgezet onderwijs inmiddels tien jaar oud zijn en gemoderniseerd moeten worden. In 2020 zou er een nieuw curriculum, liefst met doorlopende leerlijnen tussen basis- en middelbaar onderwijs , klaar moeten zijn.

De Tweede Kamer moet gaan vaststellen hoe leraren binnen hun dienstverband ook nog ruimte krijgen voor voortdurende cur­ri­cu­lu­m­ont­wik­ke­ling

De koepels van basisscholen en middelbare scholen zijn willen graag door met ‘Onderwijs 2032’ maar vinden ook dat dit zonder de leraren niet kan, stellen zij in een rapport dat ze eveneens gisteren aan Dekker aanboden. Volgens de Onderwijscoöperatie is ‘de politiek nu aan zet’: “De Tweede Kamer moet gaan vaststellen hoe leraren binnen hun dienstverband ook nog ruimte krijgen voor voortdurende curriculumontwikkeling”. Dekker ziet volgens zijn woordvoerder voldoende grond om verder te praten.

De Onderwijscoöperatie is een samenwerkingsverband van vakbonden Aob, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisatie en VVO. Enkele weken geleden stapte de kleinste bond Beter Onderwijs Nederland (BON) eruit omdat de Onderwijscoöperatie teveel aan deleiband van het ministerie zou lopen. Het zou draagvlak onder leraren te suggereren dat er in feite niet is. De kritiek van de Onderwijscoöperatie en BON dat leraren onvoldoende kennis hebben van 2032, komt wel overeen.

Source: Trouw.nl

Advertisements

Er is lef nodig voor een beter toekomst van het MBO

Source: Opinie – PAROOL

‘Er is lef nodig voor een beter mbo’

Het ROC van Amsterdam en bedrijven werken samen in een werkplaats voor leerlingen.© Mats van Soolingen

Opinie – De hardnekkige kloof tussen mbo-opleiding en arbeidsmarkt kan alleen van onderop worden gedicht, betogen Marieke Gervers en Marc van der Meer.

Door: Marieke Gervers en Marc van der Meer – 5 oktober 2017, 11:59

Begin deze week kwamen ruim 200 betrokkenen uit het Amsterdamse beroepsonderwijs en ­vertegenwoordigers van het ­bedrijfsleven bijeen in Pakhuis de Zwijger om de toekomst van het mbo te bespreken.
Een toekomst waarin innovatie centraal moet staan en waarin politici, bestuurders en docenten steeds dezelfde vraag dienen te beantwoorden: hoe zorgen we ervoor dat studenten daadwerkelijk aan de slag kunnen, nadat ze hun opleiding hebben afgerond?

Een antwoord daarop vinden is niet eenvoudig. De arbeidsmarkt verandert in een steeds hoger tempo. En scholen kunnen dat tempo met al hun regels, voorschriften en processen simpelweg niet bijbenen.

Massaal afhaken
Het mbo is de afgelopen jaren dan ook regel­matig weggezet als probleemgeval. Omdat het niveau van de afgestudeerden niet altijd aansluit op wat er op de werkvloer wordt gevraagd. Of omdat mbo-studenten die de stap zetten naar het hoger beroepsonderwijs massaal af­haken, omdat die opleidingen onvoldoende aansluiten op hun vaardigheden en behoeftes.

Zo komt het ideaal van blijven leren na de opleiding in deze groep het minst voor, terwijl juist zij dat zo hard nodig hebben. Veel mbo’ers gaan immers aan de slag in sectoren waar sprake is van verregaande flexibilisering.

Marieke Gervers, Practor creatief vak­manschap aan het MBO College Zuid van ROC van Amsterdam. © –

Om het tij voor het mbo-onderwijs te keren, moet op landelijk niveau het besef doordringen dat onderwijsvernieuwing geen zaak van centrale sturing is. Er is vertrouwen en lef nodig om meer financiële ruimte en verantwoordelijkheid te leggen bij de onderwijsprofessionals zelf.

Zij weten tenslotte het beste wat er onder hun studenten leeft en wat er speelt op de werkvloer van bedrijven.

Geef ze de kans om aan hun eigen ontwikkeling te werken en zich in het snel transformerende werkveld te verdiepen. Dat betaalt zich uit: door de inzichten die dit oplevert, zijn ze in staat om hun opleidingen beter vorm te geven.

De juiste ingang
Daarnaast is het zaak om de arbeidsmarkt al in een veel vroeger stadium bij de opleidingen te betrekken. Er is veel animo bij innovatieve bedrijven en zelfstandige professionals om een bijdrage te leveren aan een betere aansluiting op het mbo-onderwijs.

Marc van der Meer, Bijzonder hoogleraar ­onderwijsarbeidsmarkt in Tilburg. © –

Ze weten alleen de juiste ingang bij de onderwijsinstituten niet te vinden: het ontbreekt aan effectieve werkvormen of men spreekt elkaars taal niet. Dat is een gemiste kans voor beide partijen, maar vooral voor de toekomstige vakmensen.
Het is daarom tijd voor het mbo om de ramen en deuren wijder open te zetten en actief het werkveld in te gaan. Om experimenten van ­onderop te stimuleren, samenwerking tussen scholen te omarmen, alumni intensiever te ­betrekken bij het onderwijs en om van elkaars fouten en successen te leren.

Dit is de structuur die langzaamaan in Amsterdam is ontstaan na de introductie van de zogeheten mbo-agenda, nu zo’n twee jaar geleden. De gemeente durft de teugels te laten ­vieren en docenten krijgen de ruimte om hun eigen professionele profiel te versterken.

Het is tijd voor het mbo om de ramen en deuren wijder open te zetten en het werkveld in te gaan

Aan scholen de taak om samen te werken en kennis te delen. Bijvoorbeeld met de nieuwe ‘practoraten’ voor creatief vakmanschap en mediawijsheid.
Platformen voor nieuwe beroepspraktijken die nadrukkelijk met én voor de stad werken. Deze nieuwe structuur heeft impact, al valt er – zoals altijd – nog genoeg te verbeteren.

Wat ons betreft kan deze Amsterdamse werkwijze als inspiratie dienen voor de toekomst van het mbo-onderwijs in andere regio’s. Natuurlijk heeft elke sector en regio eigen kenmerken en behoeftes.

Maar de werkvormen die nodig zijn om de kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt te verkleinen, komen van onderop en van opzij. Met een overheid die faciliteert en resultaten honoreert, docenten die verantwoordelijkheid krijgen en een arbeidsmarkt die zich manifesteert in de klas.

Put ecology first, the economy second

Satish Kumar challenges us to reboot our outlook – the results will amaze you

Source: EcoHustler

Put ecology first, the economy second

February 5, 2016

Ecology and economy come from the same Greek word: oikos, meaning home. Ecology is the study of our home and economy is its management. In this mind-opening talk, internationally renowned spiritual thinker and educator Satish Kumar draws attention to the pervasive lack of a genuine understanding of nature in our education systems, which is contributing to the gross mismanagement of our planet. Kumar makes a compelling case for a more holistic approach to education, connecting our hands, hearts as well as heads.

Satish Kumar is a world renowned speaker on ecological and spiritual issues. When he was only nine years old, Satish renounced the world and joined the wandering brotherhood of Jain monks. He left the monastic order and became a campaigner for land reform, working to turn Gandhi’s vision of a peaceful world into reality, before undertaking an 8,000 mile peace pilgrimage, walking from India to America without any money, through deserts, mountains, storms and snow. Since 1973 he has been Editor at Resurgence and Ecologist magazine and his books include No Destination; You Are Therefore I Am; Spiritual Compass; Earth Pilgrim.

Join the Resurgence Trust

 

Onderwijs zou georganiseerde nieuwsgierigheid moeten zijn

Bron | DeCorrespondent.nl

Waarom is Amsterdam niet de hoofdstad van Noord-Holland? Tijdens het onlangs gehouden symposium ‘Het nieuwsgierige kind’ pleitten leden van de KNAW en de Akademie van Kunsten voor het aanwakkeren van nieuwsgierigheid bij kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Maar hoe doe je dat?

Onderwijs zou georganiseerde nieuwsgierigheid moeten zijn

Marilse & Ewoud  Correspondenten Kinderomgang
Foto: Hollandse Hoogte
Foto: Hollandse Hoogte

Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om straks een goede start op de arbeidsmarkt te maken?

Wat moeten ze leren om te kunnen functioneren in een maatschappij die steeds pluriformer en complexer wordt?

En hoe moeten we onze scholen inrichten om te zorgen dat kinderen deze belangrijke vaardigheden daadwerkelijk opdoen?

In november van dit jaar hoopt het Platform Onderwijs #2032 Lees hier meer over het Platform Onderwijs #2032. hier antwoorden op te hebben gevonden en een kabinetsadvies uit te brengen. Tot die tijd laat het platform, onder leiding van Paul Schnabel, zich voeden met ideeën van verschillende maatschappelijke organisaties.

Keep Reading!

Genius In The Classroom using Trello

Source – blog.trello.com

Teachers Using Trello: How To Foster Genius In The Classroom

IMG_3066
D’aww… the feeling is mutual, guys.

Are you smarter than a fifth grader? Surely not these Geniuses, because they’re using Trello to answer the tough questions. The concept of Genius Hour has become a popular mechanism for educators to encourage their students to explore their interests. To avoid gaps in learning, much of the US curriculum is standardized. The Genius Hour movement, however, is a great way to inject open ended exploration into different aspects of our world.

The basic concept is that for one hour twice a week, students explore a topic of their choosing. They research the same topic for 12 one hour sessions, before presenting their findings on a medium of their choice.
Keep Reading

Inspiratie, denken en dromen over onderwijs in de toekomst. | 21st Century Skills

Inspiratie, denken en dromen over onderwijs in de toekomst. | 21st Century Skills.

Inspiratie

Inspiratie, kind op tabletInspiratie kan een bijdrage leveren aan reflectie op het huidige onderwijs en aan beelden over het onderwijs in de toekomst. Op het internet is een groot aantal video’s beschikbaar waarin gerenomeerde sprekers hun beelden over het onderwijs delen met belangstellenden. Ook beelden van de toekomst van de manier waarop we leven, leren en werken kunnen een bron van inspiratie zijn. Onderstaand een eerste overzicht.

Inspiratie:

Sir Ken Robinson

Onderstaande animatie is afgeleid van een presentatie van Sir Ken Robinson, een gerenomeerd spreker op het gebied van onderwijs en creativiteit. Voor meer informatie zie ook http://www.sirkenrobinson.com

Onderstaande TED-talk van Sir Ken Robinson is gepubliceerd in mei 2013

sirkenrobinson_mei_2013

Sugata Mitra

Sugata Mitra is onder andere bekend van het wetenschappelijk experiment ‘Hole in the Wall’. Het toont aan dat kinderen prima in staat zijn te leren zonder interventies van buitenaf.
Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Sugata_Mitra

Doen is de beste manier van denken

De titel spreekt voor zich…

Blik in de toekomst in 2019

In een video schetst Microsoft een mogelijk beeld van de manier waarop we leven, leren en werken in het jaar 2019.

De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030

Een zeer inspirerende video en lezenswaardig verslag van de gezamenlijke verkenning naar het ontwerp van het onderwijs van de toekomst in Vlaanderen.

Toekomstproject onderwijs 2030 from MediaMixer on Vimeo.

Above and Beyond

Above & Beyond is een animatie over wat mogelijk is als communicatie, samenwerking, kritisch denken en creativiteit centraal staan in scholen. 21st century skills in het onderwijs.

The Future of Learning

In deze film roepen experts en docenten op om te verschuiven van traditionele methoden van leren op basis van memoriseren en herhaling naar een meer holistische benadering van de behoeften van individuele studenten en leerlingen.

The Right & Wrong Way To Use Technology For Learning

Source: The Right & Wrong Way To Use Technology For Learning.

The Right & Wrong Way To Use Technology For Learning

what-do-you-want-kids-to-do-with-technologySo much in learning is subjective, which makes sense because so much in life itself is also subjective, and we learn in order to live. So it’s natural.

Grey areas abound–the usefulness and quality of the Common Core Standards. The importance of curiosity in learning. The evaluation of technology in learning. The utility of letter grades. (And alternatives to letter grades.)

For every educator dead-set on personalizing learning through technology in an outcomes-based K-12 classroom, there is another educator working to develop new learning models that extract the potential of self-directed learning, the role of play in learning, and better understanding the different levels of integration of technology in the learning process itself.

And it’s all good work.

What exactly technology does in learning is also subjective. We’ve offered a clumsy analogy in the past, but sometimes a simple T-chart clarifying “good and bad” is helpful, which is what Bill Ferriter of the wonderful Tempered Radical blog has done with the following image.

The Right & Wrong Way To Use Technology For Learning

Ferriter’s image begins simply enough, with a statement so many of your already believe (based on comments we’ve seen across social media and here on TeachThought as well).

Technology is a tool, not a learning outcome. (Learning is not about technology, mind you.)

But for those that need examples, it goes further, saying no to “developing apps” and “publishing animotos,” and yes to more general functions like “Raising Awareness” and “Starting Conversations.” (Our favorite is helping students find answers to their questions.)

Certainly it’s not true–in our grey area of our own we’re creating here–that creating animoto videos is “wrong” or producing videos is “bad,” but rather that technology should ideally function in pursuit of that awareness and that conversation, not the app or “the animoto.”

Of course you probably already know that, but here’s to clarifying.

De puberdochter die alleen nog maar kan appen – Nederland – TROUW

De puberdochter die alleen nog maar kan appen – Nederland – TROUW.

De puberdochter die alleen nog maar kan appen

Andrea Bosman − 10/01/15, 11:35
© Brechtje Rood.

Als je nooit meer alleen bent, kun je dan jezelf nog worden? Andrea Bosman kijkt naar haar aan haar smartphone verknochte puberdochter en realiseert zich ineens dat ze zelf ook ooit vijftien was.

 • De telefoon gaf haar toegang tot een eindeloze, wonderlijke wereld van voortdurend contact en vermaak

   

Het schrift van mijn dochter ligt geopend op haar bureau, midden in een glooiend landschap van schoolboeken, losse blaadjes, mascara’s, parfumflesjes, pennen, potloden, potjes nagellak, ringen, kettingen, oorbellen, glazen, theekoppen, lege snoeppapiertjes, gedroogde mandarijnschillen, een bh, petjes, een onderbroek, sokken. Vluchtig scannen mijn ogen de regels: ‘I am not myself, I feel strange …’ Licht beschaamd sla ik het schrift dicht en schuif het snel onder een paar boeken.

Ik vis het servies, het afval en de was tussen de overige spullen uit en maak stapeltjes. Gek, maar waarom lucht de tobberigheid die mijn dochter in die paar zinnetjes aan de dag legt mij op? Ik probeer me voor te stellen hoe ze aan haar bureau is gaan zitten, dat er dus een moment is geweest dat ze haar telefoon even heeft losgelaten. En is gaan schrijven. Met een pen. Op papier. In een vreemde taal, omdat het dan poëtischer klonk, vermoed ik. Dat deed ik vroeger ook. En kennelijk waren dit niet de gedachten die een vijftienjarige wilde delen via alle sociale infusen waar ze de rest van de dag op is aangesloten: Twitter, Whatsapp, Snapchat, Facebook, Tumblr, Instagram … Ze schreef ze voor zichzelf.

Cadeau
Het was een 100 procent match, tussen het wat gesloten meisje van twaalf en de zwarte iPhone 3 die ze op haar verjaardag uit zijn doosje haalde. De telefoon gaf haar toegang tot een eindeloze, wonderlijke wereld van voortdurend contact en vermaak. Ze verdween er moeiteloos in, als Alice in het konijnenhol. We hadden hem zelf cadeau gedaan, die telefoon, zonder goed te overzien wat de gevolgen zouden zijn.

Dat is nu drie jaar geleden.

Wij, haar ouders, stonden vanaf dat moment aan de rand van dat gat, tuurden naar binnen, riepen haar naam. We zagen eindeloze reeksen berichtjes oplichten, en soms, als we meekeken via twitter, ook heel vervelende dingen voorbij komen. Schuttingtaal, andere rare teksten. We meenden dat haar schoolprestaties er onder leden, probeerden afspraken te maken, werden boos, lieten het dan weer betijen omdat we ook niet zo goed wisten hoe nu verder.

Een jaar geleden bezochten we New York, een omgeving die elke concurrentie met de virtuele wereld moeiteloos aan zou moeten kunnen. Voor een astronomisch bedrag zoefden we op een zonnige ochtend in slechts 43 seconden naar het mooiste uitzicht over Manhattan: we stonden boven op het Rockefeller Center. Aan de ene kant Central Park, aan de andere kant keken we zuidwaarts over Manhattan. Als je goed keek zag je in de verte zelfs het Vrijheidsbeeld. “Mooi he!”, riep ik. Maar ze stond alweer, tegen de liftschaft geleund, over haar schermpje gebogen, want yessss: hier was free wifi!

 • © Brechtje Rood.
 • Maar ik moet nog iets aan Silke vragen over ons aardrijkskundeproject!

   

We koesteren de momenten dat Alice uit het konijnenhol terug onze wereld in stapt. Soms vermengen de werelden zich op een verrassende manier. Ze speelt piano en zoekt via YouTube instructiefilmpjes om ‘People’ van Birdy te kunnen spelen. Of de muziek uit de film ‘Intouchables’.

In haar kast staat een rijtje young adult-romans, boeken die ze per se in het Engels wilde lezen omdat ze er op Tumblr mooie citaten uit tegenkwam. ‘The Fault in Our Stars’ bijvoorbeeld, ver voordat de film uitkwam, en ‘The Perks of Being a Wallflower’. Zouden uitgevers dat wel voldoende weten, dat ze via sociale media pubers aan het lezen kunnen krijgen?

Plakband
Maar het blijft hardnekkig; het gedoe, het geschipper, de ruzies. Laatst nog. Ik kwam terug van boodschappen doen en alles in huis was precies zo als ik het een uur eerder had achtergelaten. Mijn dochter zat nog steeds roerloos aan de eettafel in die vertrouwde houding: onderuitgezakt, het hoofd gebogen, starend in dat gebarsten schermpje – van inmiddels een iPhone 5 – dat met plakband nog net aan elkaar blijft zitten. Draadje in het stopcontact, haar schoolboeken in een waaier voor zich uitgespreid, onaangeroerd. Stilleven met puber. Ik probeerde mijn kaken op elkaar te houden, maar het lukte niet.

“Leg je ‘m nu weg, je telefoon?”
“Ja, zo”
“Nee, doe nu maar, ik vroeg het een uur geleden ook”
“Jaha …”
“Je leidt jezelf af”
“Jahaa …”
“Het is de afspraak: geen telefoon bij je huiswerk”
“Maar ik heb ‘m nodig, als rekenmachine”
“Je hebt toch een rekenmachine?”
“Maar ik weet niet waar die is”
“Die is hier”
“O”
“Doe je ‘m nu weg dan?”
“Ja, zo”
“Goed, nu is ‘t klaar, lever maar in die telefoon.”
“Mam, doe normaal!”
“Nee, jij, ik vraag het nu voor de vijfde keer en je doet het niet!”
“Maar ik moet nog iets aan Silke vragen over ons aardrijkskundeproject …”

Ik wilde schreeuwen: “Als je ‘m nu niet weglegt, gooi ik dat rotding in de prullenbak!” Ik verbeet me. Talloze keren hadden we dit gesprek gevoerd. Met steeds hetzelfde resultaat: ik boos, zij boos.

 • In hun handen is het vergif. Ze kijken mensen niet meer aan als ze praten, ze bouwen geen empatisch vermogen op

  Louis C.K.

Naast mijn bed ligt het boekje ‘Focus’ van Justine Pardoen, over sociale media als de grote afleider. Toen het uitkwam, in 2012, las ik het met grote gretigheid. Ik had de neiging bij elke bladzijde wel twintig keer bevestigend te knikken. Zie je wel: de wijdverbreide mythe dat de pubers van nu zo goed kunnen multitasken, haalde Pardoen overtuigend onderuit. Het periodiek systeem der elementen dwarrelt heus niet vanzelf die puberbreintjes binnen terwijl ze aan het facebooken zijn en naar hun favoriete muziek luisteren. Na elke greep naar de telefoon kost het minstens tien minuten – of meer – voordat de echte diepe concentratie weer terug is, wist Pardoen. En pubers moeten dat echte diepe leren gewoon leren.

Is dat wat ik zie? Een kind dat zichzelf niet toestaat in het diepe te springen?

Vergif
En dan is er mijn andere houvast, dat YouTube filmpje met de Amerikaanse komiek Louis C.K., te gast in de talkshow van Conan O’Brien. Louis legt in een briljant vertoogje van 4 minuten en 51 seconden uit waarom zijn kinderen geen smartphones krijgen. “In hun handen is het vergif”, zegt Louis. “Ze kijken mensen niet meer aan als ze praten, ze bouwen geen empatisch vermogen op.”

Wat kinderen volgens hem ook moeten opbouwen is het vermogen om gewoon te zijn, alleen te zijn en niks te doen. “Because underneath everything in your life there is that thing, that empty – forever empty. That knowledge that it’s all for nothing and that you’re alone.” Maar dat gevoel doorleven we niet meer, zegt Louis, want zodra het de kop opsteekt, grijpen we naar de telefoon, tikken een onzinnig berichtje naar iemand en … weg is het enge gevoel.

Louis vertelt dat hij eens in de auto zat toen het tranentrekkende ‘Jungleland’ van Bruce Springsteen op de radio kwam. Dat nummer waarin Bruce enorm uithaalt op het eind, ‘ohohoooooooo!’, als een jankende wolf. Louis onderdrukte de impuls om zijn mobiel te pakken en snel ‘Hi!’ naar vijftig mensen te appen. Hij dacht: “Just be sad. Just let the sadness hit you like a truck.” Hij zette zijn auto aan de kant en huilde. En daarna was hij blij. Want pas als je jezelf toestaat om verdrietig te zijn kun je ook geluk ervaren.

Puberverdriet
Nu ben ik geen groot Bruce-fan en ik kan me bij dit specifieke zwelgen niet zo heel veel voorstellen, maar ik begreep wel wat Louis bedoelde. Wat voor grote mensen worden die jonge mensen van nu als ze zichzelf nooit meer alleen laten zijn?

Met het afval, de was en het servies loop ik de zolderkamer van mijn dochter uit. Ben ik daarom zo opgelucht met die zinnetjes in haar schrift? Omdat ze getuigen van authentiek puberverdriet? Het jonge zwelgen bestaat kennelijk nog gewoon. Ook al zijn pubers bijna permanent online.

Beneden zit mijn dochter op de bank en eet noedels. Kom op schoot, lepel in de ene, telefoon in de andere hand. Ik maak ook noedels en ga bij haar zitten. Ze is moe maar vrolijk, net terug van een middag in de stad. “Ik heb een baantje, bij de bakker in het winkelcentrum”, zegt ze, hoorbaar trots. “Wat goed!”, zeg ik, “Hoe dat zo?”

 • Zou je minder op je telefoon zitten als wij het er niet steeds over hadden?

   

“Via een vriend”
“Van school?”
“Nee, ik ken hem van Instagram”, zegt ze.

Van Instagram? Het klikt wonderlijk, en ik kan me er niet meteen iets bij voorstellen. Alsof je iemand kent ‘van het telefoonboek’. Dus eerst virtueel en dan echt. Precies dat waarvoor je als puber altijd wordt gewaarschuwd: wie zich virtueel voordoet als een jongen van 16 kan ook een man van middelbare leeftijd met rare bedoelingen zijn.

Absolute hel
Maar dat is allemaal niet zo, het is ook gewoon de manier waarop haar reusachtige netwerken ontstaan en zich uitbreiden, dat weet ik inmiddels wel. Ze was de jongen met een vriendin gaan opzoeken want hij werkt ook bij die bakker, bij zijn ouders in de zaak. Zijn moeder had haar gezien en gevraagd of ze misschien een baantje zocht. En zo geschiedde.

“Zou je minder op je telefoon zitten als wij het er niet steeds over hadden?”, vraag ik. “Ja”, zegt ze, natuurlijk. “Want nu denk ik steeds: straks mag het misschien niet meer.”

Onlangs vond ik een dagboekje van mezelf terug, ik was ook ooit vijftien. Naast gedweep over de jongste verkering en gedoe met mijn ouders viel een passage me op. Ik zat ‘al drie dagen ziek thuis, maar hoorde van niemand ook maar iets. Geen telefoon, geen kaartje, niks.’

Vier dagen geen contact, ik vond het toen al horror, voor een hedendaagse puber zou het de absolute hel zijn. En hoe heilzaam voor de ziel is dat nou eigenlijk, dat eenzame gedoe?

Worden we nou slimmer of dommer van sociale media, apps, internet? Wetenschappers zijn er nog niet over uit. Robert Visscher zet in de weekendbijlage Tijd de jongste inzichten op een rij en bekijkt zijn eigen gedrag.