Tag Archives: Studiekeuze

Myths about Girls and Science

A new Verizon commercial cites a sad statistic by the National Science Foundation: 66 percent of 4th grade girls say they like science and math, but only 18 percent of all college engineering majors are female.

It’s important we encourage our children to pursue their dreams regardless of what they are and this ad highlights the importance of the social cues that push girls in particular  away from subjects like math and science in their earliest childhood years.
Source: Educate Inspire Change

Verizon posted the ad on Youtube on 2 jun. 2014, accompanied with the text below (not complete):
Keep Reading!

Advertisements

Second opinion in het onderwijs is dringend gewenst. Blogs – Onderwijs – TROUW

Blogs – Onderwijs – TROUW.

Second opinion in het onderwijs is dringend gewenst.

Het onderwijs mist een second opinion. Overal waar advies wordt gezocht over onderwijs, zijn het mensen uit de onderwijsindustrie zelf die adviseren. Is er meer geld nodig voor onderzoek? Hoogleraren zijn massaal op geld uit en zullen dus adviseren dat er dringend meer geld nodig is. Men vraagt het personeel van de slager of er meer vlees moet worden gegeten.

Kijk eens rond op websites die scholieren adviseren over studiekeuze. En zoek dan na wie er achter de adviezen zitten. Tien tegen een dat het de universiteiten zijn in de VSNU of het ministerie van onderwijs. Daar bestaat een groot financieel belang bij ruime aantallen eerstejaars en wordt studeren dus gepropageerd. Via de VSNU worden de lijstjes verspreid met kansrijke studies. Die lijstjes kloppen dan ook van geen kant. Neem het veelbezongen bètatekort. In de bètavakken zou werk zijn en in een economische crisis wordt dan ook meer voor bèta gekozen. Wat is echter de praktijk? Bekijk een studie als natuurkunde. Daarmee kun je onderzoek doen. Jongeren van 17 kiezen daar nu gretig voor. Een heel zware klus, die studie, maar dan heb je ook werk. Neem eens aan dat er 500 natuurkundigen werken in onderzoek en dat die in 33 jaar worden vervangen. Dan heb je zo’n 15 vacatures per jaar. In 2012 was het aantal eerstejaars studenten bijna 900. Nog geen 2% van de eerstejaars zal een baan vinden in zijn vak. Toch steken universiteiten en andere belangenclubs de loftrompet over de boeiende studie natuurkunde. Een jongere van 17 is gemakkelijk te bepraten. De slager wil vlees verkopen. Of het vlees nog wel geschikt is voor consumptie? Je houdt je kop maar!

Of neem de sociale wetenschappen, waar er jaarlijks ca. 15.000 afstuderen. Reken in het maatschappelijk leven met 33 jaargroepen (leeftijden tussen 27 en 60), dan heb je er een half miljoen. Wie zitten daarop te wachten? Laten er 1000 mensen een loopbaan hebben in onderzoek. Die geven 30 vacatures per jaar. Wie hebben er belang bij duizenden afstudeerders jaarlijks? Alleen de universiteiten zelf, die er hun geld aan verdienen. Verder niemand. Maar de reclame voor hogere studies wijst juichend op interessante vakken en een aantrekkelijk toekomstperspectief. Ouderejaars gaan geleidelijk beseffen dat ze in een val gelopen zijn. De universiteiten zitten daar niet mee. De studenten studeren maar af en houden hun kop. Wegwezen jullie! De slager verkoopt zijn vlees.

Nu hebben zelfs de regeringen zich laten flessen. Zij zijn gewend de adviezen van de OESO serieus te nemen. Welnu, daarvoor hebben de universiteiten hun lobby bij de OESO goed georganiseerd. En dus kwam er op Europees niveau de Lissabon doelstelling. Er moest 50% hoger worden opgeleid. De slager zal verkopen.

Het is hoog tijd dat er een autoriteit voor het onderwijs in het leven wordt geroepen. Adviezen aan de politiek behoren onafhankelijk te zijn en niet door de slager zelf te worden gegeven. De oplichterij aan jongeren van 17 kan niet door de beugel. Het kan niet langer dat de VSNU en het ministerie van onderwijs het monopolie hebben op de cijfers en dat adviezen telkens opnieuw worden gegeven door hoogleraren, die het wel uit hun hoofd zullen laten om in het nadeel van de slagerij te adviseren. De keuring van vlees moet weg bij de slager.

data: CBS en Ned. Tijdschr. Natuurk. dec. 2012

Trefwoorden: studiekeuze, second opinion

Geplaatst door neker en laat op 26/01/2015