Tag Archives: Vlaamse Diamantmodel

Vlaamse Diamantmodel met Eindtermen ICT

Bron: André Manssen blogt Vanaf de Zijlijn.

Kennisclip: Vlaamse Diamantmodel met Eindtermen ICT Xplained

ict diamant Vlaanderen

In de Kerndoelen PO worden geen kerndoelen voor ICT beschreven. Er is maar één zinnetje te vinden dat verwijst naar ICT: Omgaan met informatietechnologie geldt voor alle gebieden. “Dat laat scholen nogal vrij in wat ze wel en niet doen“, aldus Don Zuiderman in het onderstaand filmpje “Vlaamse Diamantmodel Xplained”.

Onze zuiderburen in Vlaanderen hebben het m.i. slimmer aangepakt. In Vlaanderen kent men de Eindtermen ICT, verplicht voor alle basisscholen. Deze ICT-eindtermen zijn vakoverschrijdend en geven aan wat leerlingen moeten kunnen met ICT aan het einde van het basisonderwijs.

Don Zuiderman (@donzuiderman) – docent ICT & Onderwijs bij de Hogeschool Utrecht – legt in een helder filmpje (Kennisclip) o.m. uit wat de Vlaamse Eindtermen ICT inhouden en wat het voordeel is van deze einddoelstellingen ICT.

 

Filmpje “Vlaamse Diamantmodel Xplained

Deze Kennisclip gaat over het Vlaamse Diamantmodel en de zes leerprocesgerichte competenties voor het basisonderwijs.

Vlaamse Eindtermen ICT

De voor het onderwijs ontwikkelde leergebied – resp. vakoverschrijdende ICT-eindtermen voor het gewoon basisonderwijs en voor het buitengewoon basisonderwijs, types 1, 2, 7, 8,  zijn:

  1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
  2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
  3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
  4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
  5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
  6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
  7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
  8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Op de Vlaamse website “ICT in het Basisonderwijs” onder de menukeuze “ICT-eindtermen” en de daaronder liggende sub-menu’s meer informatie, waaronder software/oefensites, e.d. bij de verschillende Eindtermen.

Eindtermen ICT en leerlijnen

De eindtermen vergemakkelijken ook het maken van leerlijnen. Op  de website “ICT in het Basisonderwijs” vind je onder de menukeuze “ICT-Leerlijn” een voorbeeld van een leerlijn bij de genoemde acht Eindtermen ICT. Op de site staat hierbij de volgende aantekening: “Deze leerlijn is een mogelijke structuur, voor het plannen van de ICT-eindtermen, doorheen de volledige periode waarin de leerlingen het basisonderwijs doorlopen.”

Andere voorbeelden van leerlijnen zijn te vinden op:

Interessante websites met meer info over de Eindtermen ICT
Conclusie

Een duidelijk en verhelderend filmpje. De Vlaamse Eindtermen ICT bieden m.i. ook basisscholen  in Nederland een houvast/handvat om een doorlopende leerlijn voor ICT te maken. De hierboven genoemde websites kunnen hierbij een voorbeeld zijn. Wellicht weten de Vlaamse collega’s die dit blog lezen nog meer interessante websites over de Eindtermen ICT. Wil je die a.u.b. melden via de reacties onder dit bericht?

Gerelateerde berichten (niet alle “links”, genoemd in onderstaande berichten, “werken” nog)
Advertisements